ŠKOLA MYSTÉRIÍ HÓROVA OKA


 HOME


 OKEM BOHA HÓRA

   1. díl - ŠKOLA MYSTÉRIÍ

   2. díl - OSIRIS

   3. díl - SFINGA

   4. díl - KVĚT ŽIVOTA

   5. díl - SAKKÁRA I.

   6. díl - SAKKÁRA II.

   7. díl - DENDERA

   8. díl - EDFU

   9. díl - KOM OMBO

 10. díl - PHILAE


 MAGICKÝ EGYPT


ZAKÁZANÁ EGYPTOLOGIE 

TUTANCHAMONOVA PROROCTVÍ 

ÚVOD DO HERMETISMU 

KYBALION 

SMARAGDOVÉ DESKY


 KOSMICKÝ ROK

 BLÍŽENECKÉ VLASTNOSTI

 7 STUPŇŮ MYSLI


 TV, KNIHY, VIDEO


 GALERIE

 E-MAIL

SMARAGDOVÉ DESKY THOTHA ATLANŤANA

Všem zájemcům o mystéria a dávnou historii lidstva nabízíme exkluzivní překlad do češtiny Předmluvy, Úvodu a třinásti z patnásti Smaragdových desek Thótha Atlanťana, legendárního vládce a kněze, který podle hermetických zdrojů založil po potopě Atlantidy ve starověkém Egyptě novou civilizaci. Najdete tu také anglické originály a slovenský původní překlad. Další uveřejnění jen s povolením portálu CEZ OKNO a s uvedením zdroje www.cez-okno.net

SK

Predhovor k originálu Smaragdových dosiek

Úvod k originálu Výkladu Samargdových dosiek

Smaragdová doska 1: História Thotha-Atlanťana

Smaragdová doska 2: Siene Amenti

Smaragdová doska 3, Kľúč k múdrosti

Smaragdová doska 4: Zrodenie vesmíru

Smaragdová doska 5: Obyvateľ Undalu

Smaragdová doska 6: Kľúč mágie

Smaragdová doska 7: Sedem pánov

Smaragdová doska 8: Kľúč mystérií

Smaragdová doska 9: Kľúč k slobode vesmíru

Smaragdová doska 10: Kľúč času

Smaragdová doska 11: Kľúč k ceste nahor a nadol

Smaragdová doska 12: Zákon príčiny a následku

Smaragdová doska 13: Kľúče života a smrti

Smaragdová doska 14: Dodatková

Smaragdová doska 15: Tajomstvo tajomstiev

CZ

Předmluva k originálu smaragdových desek

Úvod k originálu Výkladu smaragdových desek

Smaragdová deska 1: Historie Thotha-Atlanťana

Smaragdová deska 2: Síně Amenti

Smaragdová deska 3: Klíč k moudrosti

Smaragdová deska 4: Zrození vesmíru

Smaragdová deska 5: Obyvatel Undalu

Smaragdová deska 6: Klíč Magie

Smaragdová deska 7: Sedm pánů

Smaragdová deska 8: Klíč mystérií

Smaragdová deska 9: Klíč k svobodě vesmíru

Smaragdová deska 10: Klíč času

Smaragdová deska 11: Klíč k ceste vzhůru a dolů

Smaragdová deska 12: Zákon příčiny a následku a Klíč k proroctví

Smaragdová deska 13: Klíče života a smrti

EN

Preface to the original The Emerald Tablets of Thoth The Atlantean

Introduction to the original An Interpretation of the Emerald Tablets

Emerald Tablet 1: The History of Thoth, The Atlantean

Emerald Tablet 2: The Halls of Amenti

Emerald Tablet 3: The Key of Wisdom

Emerald Tablet 4: The Space Born

Emerald Tablet 5: The Dweller of Undal

Emerald Tablet 6: The Key of Magic

Emerald Tablet 7: The Seven Lords

Emerald Tablet 8: The Key of Mysteries

Emerald Tablet 9: The Key of Freedom of Space

Emerald Tablet 10: The Key of Time

Emerald Tablet 11: The Key to Above and Below

Emerald Tablet 12: The Law of Cause and Effect & The Key of Prophecy

Emerald Tablet 13: The Keys of Life and Death

Emerald Tablet 14: Supplementary

Emerald Tablet 15: Supplementary ~ Secret of Secrets

 

© 2008 www.cez-okno.net, Všetky práva vyhradené